• Voorzitter: Kinge Berends, moraalfilosofe en ASO psychiater aan de Vrije Universiteit Brussel

 • Vice-voorzitter: Zeno Van Duppen, PhD filosofie en ASO psychiater aan de KULeuven

 • Secretaris: Michiel van Kernebeek, filosoof en ASO psychiater aan de Vrije Universiteit Brussel

 • Penningmeester: Irmgard Mestdagh, klinisch psycholoog en psychiater te Antwerpen

 • Overige bestuursleden:

  • Jaco Warnaerts, ASO psychiater aan de Universiteit Antwerpen

  • Olivier Lemeire, filosoof en postdoc onderzoeker aan de KULeuven

  • Niel Merckx, psychiater en psychotherapeut te Antwerpen

  • Oskar De Wachter, ASO psychiater aan de Universiteit Antwerpen

  • Rob Sips, filosoof en doctoraatsonderzoeker aan Centrum voor Contextuele Psychiatrie aan de KULeuven

  • Victor Mazereel, ASO psychiater aan de KULeuven

Ondernemingsnummer: 0700.958.424