Back to All Events

Happiness as a disorder/Happiness and disorder


14 March: (in English) Evening lecture with Dean Burnett & Annemarie Van Stee 

15 Maart: (in Dutch) Symposium: Happiness as a disorder/Geluk en stoornis

Op vrijdag 15 maart is er een interdisciplinair symposium (in het Nederlands) met gastsprekers en geselecteerde sprekers. Presentaties van 30 minuten worden gevolgd door discussie van 20 minuten. Gastsprekers zijn Katrien Schaubroeck (UAntwerpen) Gilles Pourtois (UGent), Jean Steyaert (KULeuven) en Meike Bartels (VU Amsterdam).

Call for abstracts

De Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven en Hipposocrates organiseren een studiedag over het verband tussen geluk en stoornis. Benaderingen vanuit de psychologie, filosofie, neurowetenschappen en medische wetenschappen zijn welkom. We zijn geïnteresseerd in bijvoorbeelde deze onderwerpen:

  • Cherofobie en het goede leven

  • Hypomanie als een diagnostische categorie

  • Positieve emoties als voorwerp voor therapie

  • Zelfdoding en geluk

  • Realistisch optimisme/pessimisme

  • De neurowetenschappen van geluk

Geïnteresseerden sturen uiterlijk 7 januari 2019 een kort CV en een samenvatting van max. 500 woorden naar andreas.deblock@kuleuven.be. Hotel- en verplaatsingskosten  van sprekers wordt terugbetaald indien de geselecteerde sprekers niet over eigen werkkredieten beschikken. Voertaal is Nederlands.

Met vragen kan je terecht bij andreas.deblock@kuleuven.be

Zie ook https://hipposocrates.wordpress.com/activiteiten/