Back to All Events

Herstelgerichte psychiatrie in de praktijk

  • Provinciehuis Leuven 1 Provincieplein Leuven, Vlaanderen, 3010 Belgium (map)

Het congres is opgedeeld in 3 delen.

1. Herstel?
2. Herstel en diagnose
3. Herstel en bejegening

In elk onderdeel brengen telkens 3 deskundigen uit een verschillend multidisciplinair perspectief een korte bijdrage van 20 minuten. Over deze bijdragen wordt gedebatteerd met een expertenpannel met mogelijkheid tot inbreng van het publiek. Het congres beoogt niet zozeer vragen te beantwoorden dan wel meer vragen te doen rijzen om zo te reflecteren op de psychiatrie in de praktijk

Programma

9.00 Onthaal

Wat is herstel?

9.30 Bijdragen van Prof Dr. Stijn Vanheule, Dr. Caroline Vankinderen, Prof. Dr. Peter Adriaensen

10.30 Debat met expertenpannel Prof Dr. Chantal Van Audenhove & Willy Vandamme

11.00 Koffiepauze

Herstel en diagnose

11.30 Bijdragen van Prof Dr. Inez Germeys, Prof Dr. Philippe Delespaul, Dr. Kirsten Catthoor

12.30 Debat met expertenpannel Ingrid Lammerant & Bob Cools

13.00 Broodjeslunch

14.00 Keynote speaker Rob Sips

Herstel & bejegening

14.30 Bijdragen van Prof. Dr. Joris Vandenberghe, Prof. Dr. Yvonne Denier, Dr. Jeroen Kleinen

15.30 Sanitaire pauze

15.45 Debat met Prof. Dr Piet Bracke & Caroline Thierveldt

Terugblik

16.15  Terugblik door Prof. Dr. Jim Van Os

17.00 Netwerkborrel

Kostprijs

90€ voor hulpverleners

30€ voor (familie) ervaringsdeskundigen

Inschrijving

Inschrijven kan online vanaf 3 september.