Back to All Events

I-Brain, een festival over hersenen

  • I-brain 32 Zebrastraat Gent, Vlaanderen, 9000 Belgium (map)

Moraal en recht vereisen keuzevrijheid. Zonder keuzevrijheid heb je geen verdienste aan een voortreffelijke daad of kan je niet schuldig zijn aan een misdaad. Schuld en boete zijn onmogelijk zonder vrije wil, oftewel het vermogen om een andere keuze te maken. Staat onze keuze vast of is onze beslissing onvermijdelijk, dan zijn we moreel noch juridisch verwijtbaar. We konden er immers niets aan doen.

Wat zegt de neurowetenschap van de laatste decennia over deze breed gedragen veronderstelling?

Doelstellingen van het festival:

  • Het onderzoek dat aan de Vlaamse universiteiten gebeurt rond het fenomeen ‘BREIN & RECHT’ naar een breed publiek communiceren.

  • Het onderzoek linken aan de maatschappelijke realiteit en het stimuleren van een maatschappelijk debat over het thema.

  • De beeldvorming en stigmatisering rond hersenaandoeningen nuanceren op basis van wetenschappelijk gefundeerde informatie.

https://www.breinwijzer.be/i-brain/